banner

ข่าวกลุ่มการเงิน

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด

ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกรายละเอียด

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกรายละเอียด

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMISประจำเดือน เมษายน 2561คลิกรายละเอียด

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (งบทดลอง)รายละเอียดแนบ

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

คลิกรายละเอียดเเนบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 005 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปี 2018 สพป.อุบลราชธานี เขต 1  คลิกรายละเอียด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323