banner

ข่าวกลุ่มนิเทศ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ.๑ จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขันระดับประเทศต่อไป

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดค่ายเยาวชน "รักษ์พงษ์ไพร" เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 - 2 มิถุนายน 2561 โดยดร.โกวิท  เพลินจิตต์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการจัดอบรม

รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอความกรุณารายงานข้อมูลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560  คลิกที่นี่เพื่อเข้ารายงานข้อมูล

ระบบ NT ACCESS กรอกข้อมูลนักเรียน ป.3

เพื่อการสอบ NT ปีการศึกษา 2559

สามารถคลิกได้ที่นี่ค่ะhttp://180.180.244.56

มีปัญหาติดต่อ ศน.วัชรารณ์ จิตรมาศ  0622954799

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  (รอบสอง ระดับประเทศ) รายงานผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2557

สนามสอบและปฏิทินการดำเนินการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323