banner

ข่าวกลุ่มการเงิน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ไม่ผ่านระบบ e-GP)

คลิกรายละเอียด

สพป.อุบลราชธานี เขต 1  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (แบบ สขร.1)  รายละเอียด

สพป.อุบลราชธานี เขต 1  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (แบบ สขร.1)  รายละเอียด

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ไฟร์รายละเอียด

รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561คลิกรายละเอียด

มาตรการดำเนินการของ สพป.อุบลรชธานี เขต1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานคลิกรายละเอียด

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323