banner

ข่าวกลุ่มบุคคล

ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีรวมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

ประกาศกศจ.อุบลราชธานี  การสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดาวน์โหลดได้ที่นี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323