banner

ข่าวกลุ่มบุคคล

มติ กศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2559 ได่อนุมัติให้ดำเนินการบ้ายผู้บริหารสถานศึกษาโดยได้กำหนดปฏิทินดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

ประกาศ กศจ.อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานการศึกษา ศธจ.อุบลราชธานี

kru2559 table3

ประกาศ กศจ.อุบลราชธานี เรื่องแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานการศึกษา ศธจ.อุบลราชธานี  กลุ่มวิชาเคมีและกลุ่มวิชาฟิสิกส์

 
 

 

kru2559 table3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

- แจ้งสนามที่สอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี  เพิ่มเติม (1 กันยายน 2559)
- รายชื่อผู้เข้าสอบ วิชาเอกนาฏศิลป์ เพิ่มเติม (1 กันยายน 2559)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

สำรวจข้อมูลความต้องการครูทดแทนความขาดครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนด/ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ (ตามความขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.)  ปี พ.ศ. 2559 - 2568  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1  หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323