banner

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือ AMSS

คู่มือ AMSS

ขณะนี้ เวบไซต์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยู่ระหว่างปรับปรุง ถ้าหากมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการบริการข้อมูลด้านใด โปรดกรอกแบบสอบถามหน้าเวบไซต์ เพื่อที่จะได้ข้อมูลนำไปปรับปรุงต่อไป ขอบพระคุณค่ะ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323