banner

 

kru2559 table3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

- แจ้งสนามที่สอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี  เพิ่มเติม (1 กันยายน 2559)
- รายชื่อผู้เข้าสอบ วิชาเอกนาฏศิลป์ เพิ่มเติม (1 กันยายน 2559)

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีกับ ดร.สุชาติ สุวรรณวงค์ผอ.ร.ร.บ้านสร้างมิ่ง ในโอกาสรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะอนุกรรมการร่วมจาก ๔ หน่วยงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายพิจิตร
ทาทอง
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายสุเมธ มัดธนู หน. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯและศึกษานิเทศก์ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ โดยมี นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดร.สุชาติ สุวรรณวงค์ ผอ.ร.ร.บ้านสร้างมิ่ง นายสุริยัน พรมจำปา ผอ.ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า นายสุริยา โทนุการ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแสง และนางวิภาพร แก่นอ้วน ครู ร.ร.อุบลวิทยาคม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมผู้บริหารเขตพื้นที่ ครูและบุคลากรสู่หลักธรรมาภิบาล ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑

 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นายอลงกต กัลยา (ผู้วายชนม์) ซึ่งเป็นบุตรชายของ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่ รอง ผอ.เขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร เพื่อนและญาติ ร่วมเป็นเกียรติและไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดศรีประดู่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

ดร.วิชัย แสงศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับนายสำเภา สมบูรณ์รองศึกษาธิการภาค ๑๓ ในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธษนี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานีโดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเสวนา พลตำรวจตรี ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพสภากาแฟให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

หน้าที่ 28 จาก 38

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323