Warning: file_put_contents(/home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/minify/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
ประกาศสอบ

 banner

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2559 00:52

คู่มือ AMSS

เขียนโดย

คู่มือ AMSS

สำรวจข้อมูลความต้องการครูทดแทนความขาดครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนด/ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ (ตามความขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.)  ปี พ.ศ. 2559 - 2568  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1  หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

ประกาศ กศจ.อุบลราชธานี เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานการศึกษา  ศธจ.อุบลราชธานี

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ น.ที่ห้องประชุมศรีอุบล ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมรอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  เพื่อชี้แจงพร้อมมอบนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศึกษาธิการจังหวัด การ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในหน่วยงานการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖๐๐ คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต โดยมี นายประหยัด ไขแสง นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพท.นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งขุนน้อยฯโรงเรียนสุจริตต้นแบบ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนสุจริตและคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ศธจ.อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อมาปฏิบัติงานตามภารกิจในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

หน้าที่ 28 จาก 36

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323