banner

นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต ทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เจ้าฟ้านักการศึกษา" โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  (ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด)

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ลัดดาวัลย์ ใจทน คุณแม่นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ณ เมรุวัดวรรณวารี อำเภอวารินชำราบ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

 ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมรอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงาน เพื่อสื่อสารนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และสร้างความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ห้องประชุมศรีอุบล

 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดการอบรมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 โดยมีนายทองแดง มณีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฏร์) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การต้อนรับนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ และคณะผู้แทนจาก สพฐ. ในการถ่ายทำ VTR การจัดการเรียนการสอนคัดลายมือ พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร แสดงความยินดี กับ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4  และต้อนรับ นายจิตติ เสือสาร นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสายัณห์ รัตนโสภา ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เพื่อสื่อสารและขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชธานี  ภาพกิจกรรม(ขนาดปกติ)

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ลัดดาวัลย์ ใจทน มารดา นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ณ บ้านพักอำเภอวารินชำราบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” สู่สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมรับฟังข้องคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

หน้าที่ 30 จาก 35

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323


Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216