banner

ภารกิจผู้บริหาร

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบความเรียบร้อยในการแจกจ่ายแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง ๔๖ สนามสอบ จากนั้นจึงเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามทดสอบ ทั้งในสังกัด
สพฐ. สถานศึกษาเอกชน สำนักพระพุทธศาสนา ร.ร.กีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ.

นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามหมู่ยุวกาชาด / อาสากาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเหล่ากาชาดจังหวัด และยุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐ โดย นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สนาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมืองอุบลฯ

นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบนักเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน สำนักพระพุทธศาสนา ร.ร.กีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๐ น. ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนปฐมวัย กำพล วัชรพล โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมผู้บริหารการศึกษาทุกเขตพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐ น. ณ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ วัดพระโต บ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

 

รวมภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 16 มกราคม 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 หอประชุมไพรพะยอม

ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.๒๕ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ ๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม ผอ.สพท.ในเขตตรวจราชการที่ ๑๒,๑๓ คณะวิทยากรพี่เลี้ยง วิทยากรประจำรายวิชาและฝ่ายพิธีการ เข้าร่วมประชุมและปฐมนิเทศชี้แจงหลักสูตรแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้ง ๒๖๘ คน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมแก่นนครา โรงแรมวีวิช อ.เมืองขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323