banner

ผอ.สพร. สพฐ. ตรวจติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.อุบลราชธานี รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. พร้อมคณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามสอบ ร.ร.อุบลวิทยาคม อ.เมืองอุบลราชธานี.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323