banner

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ครั้งที่ /๒๕๕๙ โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองงานก่อนนำเสนอที่ประชุม กศจ.เป็นลำดับต่อไป.

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08/12/2559

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323