banner

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ชี้แจงกับผู้นำชุมชน ให้เข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน จากนั้นเป็นประธานที่ประชุมชี้แจงกับผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี น.ส.เพ็ญพักตร์ สูงสุมาลย์ผอ.ร.ร.บ้านคำหมีหนองข่า นายสุรพล ทับทิมหิน ผอ.ร.ร.บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) และคณะครู พร้อมใจกันขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร.ร.บ้านคำหมีหนองข่า อ.เขื่องใน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/12/2559

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323