banner

ประธาน กศจ.อุบลราชธานี กำชับให้สถานศึกษาเฝ้าระวังอุบัติภัย

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนี้ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งกวดขันการจัดเวรยามเฝ้าระวังอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและสถานที่ราชการด้วย  โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม กศจ. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/12/2559

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323