banner

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยพัฒนาที่ ๙

ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.๒๕ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ ๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม ผอ.สพท.ในเขตตรวจราชการที่ ๑๒,๑๓ คณะวิทยากรพี่เลี้ยง วิทยากรประจำรายวิชาและฝ่ายพิธีการ เข้าร่วมประชุมและปฐมนิเทศชี้แจงหลักสูตรแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้ง ๒๖๘ คน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมแก่นนครา โรงแรมวีวิช อ.เมืองขอนแก่น

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323