banner

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ชี้แจงการสอบ O-NET

นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบนักเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน สำนักพระพุทธศาสนา ร.ร.กีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27/01/2560

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323