banner

ศธจ.อุบลราชธานี ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามสอบ O-NET

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบความเรียบร้อยในการแจกจ่ายแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง ๔๖ สนามสอบ จากนั้นจึงเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามทดสอบ ทั้งในสังกัด
สพฐ. สถานศึกษาเอกชน สำนักพระพุทธศาสนา ร.ร.กีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323