banner

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เน้นบริการด้วยความประทับใจ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานหน้าห้องประชุมราชธานี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร่วมร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 พร้อมมอบนโยบายให้ทุกคนปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อประสานงานด้วยไมตรีจิต ให้บริการด้วยความรวดเร็วและประทับใจ. 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13/11/2560

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323