banner

พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันนี้ (7 ธันวาคม 2560) ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 เหล่าบกยางโยภาพ และเครือข่ายที่ 19 หนองเมืองดุมใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง อ.ม่วงสามสิบ จากนั้นจึงเดินทางไปเยี่ยมค่ายลูกเสือ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 เซ ชี มูล ที่โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) อ.เมืองอุบลราชธานี

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/12/2560

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323