banner

รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11

วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายเข็มพรชัย ทองน้อย
รอง ผอ.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  พร้อม รอง ผอ.เขต  ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชม
รายการ
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2560 ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเกิดประโยชน์
อย่างต่อผู้เรียน
สูงสุด. 

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323