banner

ป.ป.ช. ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษา เป็นการป้องปรามปัญหาการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/04/2561

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323