banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 การประชุมชี้แจงการตรวจนับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจนับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 53 โรงเรียน โดยมีนางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน นายสุคนธ์ ตังคโณบล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมชี้แจงเพื่อให้โรงเรียนได้มีความรู้ ความเข้าในการตรวจนับระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

Share this article

ผู้เขียน

อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323