banner

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นิเทศติดตามสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนใหม่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นิเทศติดตามสถานศึกษาในเครือข่ายที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค

ที่อาจขึ้นในวันเปิดภาคเรียนใหม่ โดยมี นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม

พร้อม นางเพ็ญนภา พุ่มทอง รอง ผอ.ร.ร. และคณะครู นำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมแก้ไขปัญหากับ นายธานี ไชยรักษ์

ผอ.ร.ร.กองบินอุบลสงเคราะห์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323