banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบอาคารเรียนและอาคารโดมบุญหลาย-ที โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเจ้าคุณพระเทพสุธีฯ จำนวน 21 ทุน และมอบใบประกาศและโล่ต้นแบบระดับจังหวัดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2559 ให้กับ นายเพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก และ นางสาวอัมพร เกษเจริญคุณ ครูอนามัยโรงเรียน จากนั้นเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้บริจาคอาคารเรียนและอาคารโดม และเป็นผู้แทนในการรับมอบอาคารเรียนและอาคารโดมบุญหลาย-ที (คุณยายบุญหลาย วงศ์สุวรรณ คุณตาที สีหะ) กับ อาจารย์สิรินีย์ บุญหมั่น อาจารย์ยุวดี – ดร.ณัฐวุฒิ อุทัยเสน และคุณผ่องจิต ขันอาสา และร่วมประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้าย โดย พระครูอาทร วิสุทธิมงคล เจ้าคณะตำบลเหล่าเสือโก้ก ประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมป้ายอาคาร และเจริญพระพุทธมนต์  มีผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายเพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก อ. เหล่าเสือโก้ก สพป.อุบลราชธานี เขต 1

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323