banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 32/2561

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และ
บุคลากร
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 32/2561
โดย
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเด็น
ที่เกี่ยวข้องบการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
ได้พบปะเพื่อนครู เพื่อให้ผู้รับชมรายการได้รับทราบถึงผล
การดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแจ้งให้ครูได้สะสางงานธุรการและ
ส่งมอบฝ่ายบริหาร เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเต็มเวลา 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323