banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.10 น. ที่บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี 
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย 
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ
กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลง
มาร์ชอุบล เขต 1 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
    จากนั้น ได้แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกำชับให้
รอง ผอ.เขต และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ได้ออกนิเทศ กำกับติดตาม
นโยบายของ สพฐ. หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วนต่อไป .

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323