banner

พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน หรือนักศึกษา จากเหตุอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน หรือนักศึกษา ที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560 จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เซินกา” และพายุโซนร้อน “ทกซูรี” ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย คือ น.ส.นงลักษณ์ แสงชมพู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเด็กหญิงนฤมล ทองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม โดย นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30/10/2561

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323