banner

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่อุบลราชธานี

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กรณีใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนเป็นเท็จประกอบการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ใน สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 และ สพม.29 เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และนายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยการความสะดวก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323