banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเปโตร ร.ร.พระกุมารอุบล อ.เมืองอุบลราชธานี

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยมี น.ส.เพ็ญพักตร์  สูงสุมาลย์ ผอ.ร.ร.บ้านคำหมีหนองข่าและคณะครู พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร เพื่อพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เขื่องใน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย อ.เขื่องใน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ร่วมใจอำเภอเขื่องใน (OTOP)

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานรับมอบอาคารเรียนอนุบาล และห้องน้ำ ร.ร. บ้านเตย จากคุณประเสริฐ ศรีสืบ ผจก.มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต จากนั้นได้ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียนและชุมชนบ้านเตยและ รร.บ้านน้ำคำน้อย โดยมี ดร.กชมล อยู่สุข ผอ.ร.ร.บ้านเตย พร้อมประธานเครือข่ายสถานศึกษาม่วงสามสิบ 3 , ม่วงสามสิบ 5 และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ครู-นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ร.ร.บ้านเตย อ.ม่วงสามสิบ

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร เพื่อพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ดอนมดแดง โดยมี นายวัฒน์  วงศ์คำพันธ์ ผอ.ร.ร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายดอนมดแดง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุม ร.ร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อ.ดอนมดแดง

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน รร.บ้านท่าชะมวง อ.ละงู จ.สตูล ที่เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอิสานในจังหวัดอุบลฯ โดย นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม ดูแลจัดที่พักและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ร.ร. อุบลวิทยาคม 

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่ง ร.ร.บ้านหนองยาง และ ร.ร.บ้านอ้น พร้อมจะนำนักเรียนไปเรียนยัง ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเรือ (ร.ร แม่เหล็ก)  ในสัปดาห์หน้า โดยมี นายวุฒิชัย ไชยรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองยาง นายวรชัย  ศิริพัฒน์ ผอ. ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเรือ และคณะครู พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดงาน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จากนั้นได้ปลูกต้นราชพฤกษ์เป็นที่ระลึก โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.เขต นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม ครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อด้วย ณ บริเวณหน้าสนามเด็กเล่น ร.ร.อุบลวิทยาคม อ.เมืองอุบลราชธานี.

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323