banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีปลงผม
พิธีบรรพชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองนาคโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ มณฑลพิธีศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๕๙ โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.กล่าวรายงานและนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธี ๑,๐๘๒ คน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเปโตร ร.ร.พระกุมารอุบล อ.เมืองอุบลราชธานี

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยมี น.ส.เพ็ญพักตร์  สูงสุมาลย์ ผอ.ร.ร.บ้านคำหมีหนองข่าและคณะครู พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร เพื่อพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เขื่องใน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย อ.เขื่องใน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ร่วมใจอำเภอเขื่องใน (OTOP)

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานรับมอบอาคารเรียนอนุบาล และห้องน้ำ ร.ร. บ้านเตย จากคุณประเสริฐ ศรีสืบ ผจก.มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต จากนั้นได้ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียนและชุมชนบ้านเตยและ รร.บ้านน้ำคำน้อย โดยมี ดร.กชมล อยู่สุข ผอ.ร.ร.บ้านเตย พร้อมประธานเครือข่ายสถานศึกษาม่วงสามสิบ 3 , ม่วงสามสิบ 5 และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ครู-นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ร.ร.บ้านเตย อ.ม่วงสามสิบ

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร เพื่อพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ดอนมดแดง โดยมี นายวัฒน์  วงศ์คำพันธ์ ผอ.ร.ร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายดอนมดแดง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุม ร.ร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อ.ดอนมดแดง

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน รร.บ้านท่าชะมวง อ.ละงู จ.สตูล ที่เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอิสานในจังหวัดอุบลฯ โดย นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม ดูแลจัดที่พักและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ร.ร. อุบลวิทยาคม 

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323