banner

ภารกิจผู้บริหาร

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นำข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.๑-๕ และ สพม.๒๙ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่แพงศรี ทองโพธิ์ศรี มารดาของ นางวิจิตรา สุขสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โดยมี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมเพื่อนร่วมงานให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้วายชนม์และร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดป่าโกศล  ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน(SMARTAREA) และการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มี ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต น.ส.จตุพร ธนกิจยิ่งยง ผอ.กลุ่ม ICT สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ เป็นวิทยากรบรรยาย และมี นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.นันทนาบัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (
STEM  EDUCATION)  ปี ๒๕๕๙
สำหรับผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนภาคอีสาน(ใต้)
โดย ดร.วิชัย แสงศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323