banner

ภารกิจผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธาน กศจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีเจิมป้ายสำนักงานฯ พร้อมได้รับเกียรติจากนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกรู ศึกษาธิการภาค 13 นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นายประสิทธิ์ จันดา ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผอ.สพป./สพม. โดยมี นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559

นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.อุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559

นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต ทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เจ้าฟ้านักการศึกษา" โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  (ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด)

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ลัดดาวัลย์ ใจทน คุณแม่นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ณ เมรุวัดวรรณวารี อำเภอวารินชำราบ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

 ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมรอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงาน เพื่อสื่อสารนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และสร้างความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ห้องประชุมศรีอุบล

 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดการอบรมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 โดยมีนายทองแดง มณีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฏร์) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การต้อนรับนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ และคณะผู้แทนจาก สพฐ. ในการถ่ายทำ VTR การจัดการเรียนการสอนคัดลายมือ พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร แสดงความยินดี กับ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4  และต้อนรับ นายจิตติ เสือสาร นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสายัณห์ รัตนโสภา ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323