banner

ภารกิจผู้บริหาร

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ประเภทดนตรีไทย และดนตรีสากล ที่จะเดินทางไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย-บึงกาฬ) ครั้งที่ ๖๖ ในระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ครองยุติ ผอ.ร.ร. ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม รอง ผอ.ร.ร. ครูผู้ควบคุม ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ โดยมี  ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นรองประธาน กศจ. และ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๘พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) พร้อมกล่าวพบปะและมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๘พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีปลงผม
พิธีบรรพชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองนาคโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ มณฑลพิธีศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๕๙ โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.กล่าวรายงานและนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธี ๑,๐๘๒ คน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเปโตร ร.ร.พระกุมารอุบล อ.เมืองอุบลราชธานี

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยมี น.ส.เพ็ญพักตร์  สูงสุมาลย์ ผอ.ร.ร.บ้านคำหมีหนองข่าและคณะครู พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร เพื่อพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เขื่องใน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย อ.เขื่องใน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ร่วมใจอำเภอเขื่องใน (OTOP)

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323