Warning: file_put_contents(/home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/minify/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
ภารกิจผู้บริหาร |#5CACE2

 banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ โดยมี นายปัญญา มาศวรรณา รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต๑ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มรวมทั้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๒ โดยมี ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต  ๒ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มรวมทั้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จัดค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ จุดการอบรมประจำเครือข่ายทั้ง ๒๕ เครือข่าย โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร รอง ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.ร.ร.บ้านแบง สพป.หนองคาย เขต ๒ และ นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านกรวดวิทยาคาร  สพม.๓๒ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อบ.๑ กล่าวต้อนรับ มี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และ ผอ.กลุ่มพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเข้ารับการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323