banner

ภารกิจผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. คณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT ) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายเฉลียว มนัส นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายอรรถพร สำเภา ผอ.โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย เขื่องใน 1 ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ในการชี้แจงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเพื่อชี้แจงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ชี้แจง นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงตอบคำถามร่วมด้วย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPEOnline ระดับภาค ซึ่งมีจุดที่ตั้ง ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการ ด้านการกำกับ ติดตาม และการสร้างแรงจูงใจ ร่วมทั้งการสนับสนุนศูนย์จังหวัดอีก 7 แห่ง โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 28 มกราคม 25259

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในงาน "วันครู" ครั้งที่ ๖๐ จัดโดย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  พร้อมนี้ พลตรี อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี น.ส.รัตนา นวลจันทร์ ผู้แทน ก.ค.ศ.นายนรินทร์ ภาระศรี ประธาน ก.พ.ท.ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี โดย ดร.วิชัย แสงศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ลานพุทธธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำยุทธหัตถีกับพม่าข้าศึก โดยเอาชนะพระมหาอุปราชา ซึ่งตรงกับแรม 2 ค่ำเดือนยี่ ปีมะโรง หรือ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๑๓๕ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ โดยมี นายปัญญา มาศวรรณา รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต๑ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มรวมทั้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๒ โดยมี ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต  ๒ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มรวมทั้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323