banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. นำผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรในสังกัด กว่า ๗,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ โดยมี  ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นรองประธาน กศจ. และดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายเฉลียว มนัส พร้อม ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑และบุคลากร ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำต้นเงินไปถวายท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ในงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี ให้คงอยู่สืบไป.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. พร้อม กงสุลใหญ่จีน ณ ขอนแก่น ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมในพิธีส่งมอบทูตวัฒนธรรมจีนระดับเยาวชน เพื่อไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ ๓ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเฉิงตู และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสฉวน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ๔ กระทรวงหลัก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และมุกดาหาร ร่วมลงนาม เรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ” จัดโดยเขตสุขภาพที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย มูลมังดีประเพณีศรีอีสาน” พร้อมร่วมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และนิทรรศการในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ประธานจัดกิจกรรมฝ่ายสงฆ์ ผศ.อาคม วามะลุน ตัวแทนของสมาชิกเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง นำเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้กับสถานศึกษาต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ วัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ประธานในพิธีแสดงความไว้อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำ รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ๓๙๗ คน ยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจึงมอบโล่รางวัลจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับ เด็กชายณธกร ธนาภัทรภิรมย์ นักเรียนชั้น ป.๖ ร.ร.อุบลวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของประเทศ ในโครงการทดสอบวัดความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก่อนมอบแนวคิดการบริหารงานและนโยบายสำคัญ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.00 น.

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323