banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานที่ประชุม รอง ผอ.เขต และ ผอ.กลุ่ม เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา-ครู เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์ ผอ.ร.ร.บ้านทัพไทย นายสมทรง ส่งเสริม ผอ.ร.ร.บ้านคูเดื่อ และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ๑๕ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ “โรงเรียนประชารัฐ” ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จากนั้นจึงลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ ผอ.ร.ร.บ้านปะอาว และคณะร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ร.ร.บ้านปะอาว สพป.อบ.๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐0 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี ร่วมปล่อยขบวนจักรยาน จำนวน 100 คัน นำโดย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกเดินทางจากทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี มุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวัง เพื่อเข้าสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานี ชุดแรกที่เข้าสักการะพระบรมศพฯ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนจักรยาน.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. นำผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรในสังกัด กว่า ๗,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ โดยมี  ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นรองประธาน กศจ. และดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายเฉลียว มนัส พร้อม ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑และบุคลากร ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำต้นเงินไปถวายท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ในงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี ให้คงอยู่สืบไป.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. พร้อม กงสุลใหญ่จีน ณ ขอนแก่น ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมในพิธีส่งมอบทูตวัฒนธรรมจีนระดับเยาวชน เพื่อไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ ๓ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเฉิงตู และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสฉวน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323