banner

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานในพิธีรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยนำบุคลากรบำเพ็ญกุศลทางศาสนา สำรวมจิตภาวนา ปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณ สพป.อบ.๑

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่องความมีวินัย เพื่อสนองนโยบาย สพฐ.

ศธจ.อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือ คลิกที่นี่         
   

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. พร้อม นายณรงค์ชัย ปีพิมพ์ ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขื่องนามั่ง) ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเขื่องใน ๑ คณะครู-นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขื่องนามั่ง) อ.เขื่องใน

วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 15:23

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เขียนโดย

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบ ปร.4-6 ดาวน์โหลดที่นี่ค่

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2561

งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ

 

วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 15:11

แบบฟอร์ม ปร.4-6

เขียนโดย
วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2559 12:51

สพป.อบ.๑ เตรียมการรับการประเมิน ITA

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ.เป็นประธานที่ประชุม รอง ผอ.เขต และ ผอ.กลุ่ม เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา-ครู เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์ ผอ.ร.ร.บ้านทัพไทย นายสมทรง ส่งเสริม ผอ.ร.ร.บ้านคูเดื่อ และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ๑๕ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ “โรงเรียนประชารัฐ” ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จากนั้นจึงลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ ผอ.ร.ร.บ้านปะอาว และคณะร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ร.ร.บ้านปะอาว สพป.อบ.๑

หน้าที่ 9 จาก 27

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323