banner

นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๐ น. ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนปฐมวัย กำพล วัชรพล โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมผู้บริหารการศึกษาทุกเขตพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐ น. ณ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ วัดพระโต บ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

 

รวมภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 16 มกราคม 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 หอประชุมไพรพะยอม

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แจ้งกำหนดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (ยื่นคำร้องย้าย ระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560) รายละเอียดคลิกที่นี่

กศจ.อุบลราชธานี ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน ตามมาตรา 38 ค (2) ศธจ.อุบลราชธานี  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.๒๕ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ ๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม ผอ.สพท.ในเขตตรวจราชการที่ ๑๒,๑๓ คณะวิทยากรพี่เลี้ยง วิทยากรประจำรายวิชาและฝ่ายพิธีการ เข้าร่วมประชุมและปฐมนิเทศชี้แจงหลักสูตรแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้ง ๒๖๘ คน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมแก่นนครา โรงแรมวีวิช อ.เมืองขอนแก่น

ศธจ.อุบลราชธานี ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด ศธจ.อุบลราชธานี 

คลิกรายละเอียดที่นี่

ศธจ.อุบลราชธานี ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด ศธจ.อุบลราชธานี 

คลิกรายละเอียดที่นี่

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนี้ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งกวดขันการจัดเวรยามเฝ้าระวังอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและสถานที่ราชการด้วย  โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม กศจ. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

หน้าที่ 4 จาก 25

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323