banner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 003 เดือนธันวาคม 2560 ประจำปี 2018 สพป.อุบลราชธานี เขต 1  คลิกรายละเอียด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 รายละเอียด

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี สรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1รายละเอียด

 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี 2561การจัดส่งวันที่ 11 - 31 มกราคม 2561)
คลิก รายละเอียด


 

 

 

              ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานและประสานงานการปรับเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และใช้งานได้ครบทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และนางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี.

     วันที่8 มกราคม2561 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัยทองน้อยผอ. สพป อุบลราชธานีเขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้ที่คุณพระกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่หัวเรื่อง: การศึกษาเป็นสุจริตวิสัยทัศน์และร้องเพลงมาร์ชอุบลเขต 1 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวัน จันทร์

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู -นักเรียน โดยมี ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายพิจิตร ทาทอง น.ส.นันทนา บัพพคุต และบุคลากร ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง งานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   คลิกรายละเอียดที่นี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   คลิกรายละเอียดที่นี่

วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายเข็มพรชัย ทองน้อย
รอง ผอ.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  พร้อม รอง ผอ.เขต  ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชม
รายการ
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2560 ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเกิดประโยชน์
อย่างต่อผู้เรียน
สูงสุด. 

หน้าที่ 3 จาก 29

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323