banner

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือในโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นผู้ดูแลโครงการ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practice) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรปฐมวัยได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพื่อการต่อยอดในการนำเสนอเผยแพร่ผลงานระดับประเทศต่อไป 

วันจันทร์, 26 กันยายน 2559 16:06

ประกาศ สพป.อบ.1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ

เขียนโดย อุณารัตน์ ลาผ่าน

ประกาศ สพป.อบ.1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ

ประกาศ กศจ.อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานการศึกษา ศธจ.อุบลราชธานี

ผศ.ดร.ตรีเนตร สาระพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวินัย เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ด้านวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โดยมี รอง ผอ.เขตและศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ก่อนการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ๑๕ นโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ที่เป็น Best Practice ต่อ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการประเมินผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม“สภากาแฟอุบลราชธานี” ครั้งที่ ๑๑ จัดโดยหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

หน้าที่ 25 จาก 38

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323