banner

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาการย้ายและหรือเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง วิสัยทัศน์
สู่ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการจัดการศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั่วประเทศ) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่  6 – 9 กันยายน 2559 โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพ เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อ.เมืองอุบลราชธานี

พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)ในการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสร้างความเข้าใจระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค โครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคม โดยความร่วมมือของบ้าน วัด และราชการ (บวร.) โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีลงนาม
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดให้กับ นายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมชี้แจงนโยบาย เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาค ๑๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เพื่อมอบหมายภารกิจตามโครงสร้างการบริหารศูนย์ และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา เร่งด่วน ปี ๒๕๕๙ และแผนระยะยาว ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี  ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร.ร.อุบลวิทยาคม ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ ร.ร.ปทุมวิทยากร ร.ร.บ้านท่าบ่อ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๐

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี
นำ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีรดน้ำศพ ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร. ข้าราชการครูที่รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ร.ร. ที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ (เชี่ยวชาญ) ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

หน้าที่ 27 จาก 38

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323