banner

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสำรอง ภาระพันธ์อดีตข้าราชการครู ร.ร.ปทุมวิทยากร พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้วายชนม์ โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ เมรุวัดศรีประดู่ อ.เมืองอุบลราชธานี

ประกาศกศจ.อุบลราชธานี  การสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดาวน์โหลดได้ที่นี

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดย นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม และ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

พันเอก ดร.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี มี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี พร้อม ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และ ผอ.สพท.อบ.๑-๕ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมลายทอง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๒ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ถึงความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๘ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ  ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำเกณฑ์ การสร้างเครื่องมือ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ CK สุนีย์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี “เปิดตลาดความรู้วิทยาศาสตร์” ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายนพรัตน์ ทองแสงผอ.ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

หน้าที่ 30 จาก 36

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323