banner

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และ
บุคลากร
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 32/2561
โดย
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเด็น
ที่เกี่ยวข้องบการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
ได้พบปะเพื่อนครู เพื่อให้ผู้รับชมรายการได้รับทราบถึงผล
การดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแจ้งให้ครูได้สะสางงานธุรการและ
ส่งมอบฝ่ายบริหาร เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเต็มเวลา 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ประกาศสพป.อุบลราชธานี เขต1 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิกรายละเอียด

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ของสพป.อบ.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

คลิกรายละเอียด

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม
ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 31/2561
โดย
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ
เรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการ กพฐ. ได้พบปะเพื่อนครู เพื่อนให้ผู้รับชมรายการได้รับทราบถึง
ผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561  ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ///

  นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ปฎิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา 2561 และถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการทำคุณงามความดี 
การเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย

  และด้วยความเคารพในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา
ของศาสนาพุทธ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โดยได้รับเมตตาจาก พระคุณเจ้า พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่ามณีรัตน์
เป็นผู้นำปฏิบัติสมาธิภาวนาตลอดระยะเวลาโครงการ มี น.ส.จันทร์ฉาย สืบวงศ์ และ
นางสุภาวดี วิลัย เป็นผู้ดูแลโครงการ //// ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ภาพ/ข่าว ///

ประกาศโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดมโรงอาหาร)จำนวน1หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกรายละเอียด

หน้าที่ 4 จาก 38

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323