banner

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา พร้อมกำหนดให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียน 1 แห่งเป็นจุดจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมพร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 21/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม พ.ต.อ.สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมและพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา พร้อมกำหนดให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียน 1 แห่งเป็นจุดจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมพร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 21/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม พ.ต.อ.สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมและพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 จากนั้น ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 13:24

การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561

เขียนโดย nuanchawee

การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561 

ไฟล์แนบ 1

ไฟล์เเนบ2

รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561คลิกรายละเอียด

มาตรการดำเนินการของ สพป.อุบลรชธานี เขต1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานคลิกรายละเอียด

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด

วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 10:50

ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน

เขียนโดย nilobon

ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกรายละเอียด

หน้าที่ 7 จาก 38

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323