banner

อุณารัตน์ ลาผ่าน

อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเสวนา "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ.2559 (ประจำเดือนเมษายน) ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

แม่ทัพภาคที่ 2 (พลโท วิชัย แชจอหอ)ประชุมชี้แจงการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในการนี้ดร.วิชัย แสงศรีผอ.สพป.อบ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์  ร่วมเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมนพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ วัฒนธรรมวิถีไทย ปีใหม่สงกรานต์" ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ดร.วิชัย แสงศรี  ผอ.สพป.อบ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธาน กศจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีเจิมป้ายสำนักงานฯ พร้อมได้รับเกียรติจากนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกรู ศึกษาธิการภาค 13 นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นายประสิทธิ์ จันดา ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผอ.สพป./สพม. โดยมี นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559

นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.อุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559

โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต ทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เจ้าฟ้านักการศึกษา" โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  (ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด)

หน้าที่ 10 จาก 18

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323