banner

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ๑๕ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ “โรงเรียนประชารัฐ” ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จากนั้นจึงลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ ผอ.ร.ร.บ้านปะอาว และคณะร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ร.ร.บ้านปะอาว สพป.อบ.๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐0 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี ร่วมปล่อยขบวนจักรยาน จำนวน 100 คัน นำโดย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกเดินทางจากทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี มุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวัง เพื่อเข้าสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานี ชุดแรกที่เข้าสักการะพระบรมศพฯ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนจักรยาน.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. นำผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรในสังกัด กว่า ๗,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ โดยมี  ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นรองประธาน กศจ. และดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายเฉลียว มนัส พร้อม ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑และบุคลากร ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำต้นเงินไปถวายท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ในงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี ให้คงอยู่สืบไป.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. พร้อม กงสุลใหญ่จีน ณ ขอนแก่น ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมในพิธีส่งมอบทูตวัฒนธรรมจีนระดับเยาวชน เพื่อไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ ๓ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเฉิงตู และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสฉวน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ๔ กระทรวงหลัก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และมุกดาหาร ร่วมลงนาม เรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ” จัดโดยเขตสุขภาพที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย มูลมังดีประเพณีศรีอีสาน” พร้อมร่วมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และนิทรรศการในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ประธานจัดกิจกรรมฝ่ายสงฆ์ ผศ.อาคม วามะลุน ตัวแทนของสมาชิกเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง นำเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้กับสถานศึกษาต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ วัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ประธานในพิธีแสดงความไว้อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำ รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ๓๙๗ คน ยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจึงมอบโล่รางวัลจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับ เด็กชายณธกร ธนาภัทรภิรมย์ นักเรียนชั้น ป.๖ ร.ร.อุบลวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของประเทศ ในโครงการทดสอบวัดความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก่อนมอบแนวคิดการบริหารงานและนโยบายสำคัญ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑

ศธจ.อุบลราชธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
บัญชีรายละเอียดอัตราว่างที่จะเรียกบรรจุบุคคลเพื่อแต่งตั้
ให้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  
ในบัญชีรวม กศจ.อุบลราชธานี  ครั้งที่ 1/2559  และบัญชี กศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 
รายละเอียดการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประกาศได้ตามวิชาเอก

เกษตร คณิตศาสตร์ หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3                                  คหกรรม
คอมพิวเตอร์ เคมี จิตวิทยาและการแนะแนว                          
ชีววิทยา พลศึกษา ฟิสิกส์
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย หน้าที่ 1  หน้าที่2
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ 1  หน้าที่ 2
วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา  หน้าที่ 1  หน้าที่ 2
อุตสาหกรรมศิลป์         ปฐมวัย ประถมศึกษา
หน้าที่ 10 จาก 27

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323


Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216