banner

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นำถวายบังคม พิธีจุดเทียน และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี.

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 39/2561 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องบการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้พบปะเพื่อนครู เพื่อให้ผู้รับชมรายการได้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตจากนั้น นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการและบุคลากร ก่อนปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.10 น. ณ ลานนาคราช สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน หรือนักศึกษา ที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560 จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เซินกา” และพายุโซนร้อน “ทกซูรี” ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย คือ น.ส.นงลักษณ์ แสงชมพู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเด็กหญิงนฤมล ทองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม โดย นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย (หนองจานวิทยา) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน 1 อัตรา  รับสมัคร  22-25 ตุลาคม 2561
รายละเอียด ดังนี้  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายพิจิตร  ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น.ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

นายเข็มพรชัย ทองน้อย  นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  พร้อม ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 39/2561 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้พบปะเพื่อนครู เพื่อให้ผู้รับชมรายการได้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมได้แจ้งข่าวสาร นโยบายของ สพฐ.ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้น นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ได้พบปะกับบุคลากรในสังกัดตามลำดับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ให้การต้อนรับ นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

หน้าที่ 2 จาก 38

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323