banner

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ในการชี้แจงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเพื่อชี้แจงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ชี้แจง นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงตอบคำถามร่วมด้วย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

วันอาทิตย์, 31 มกราคม 2559 05:20

การปรับปรุงเวบไซต์

เขียนโดย

ขณะนี้ เวบไซต์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยู่ระหว่างปรับปรุง ถ้าหากมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการบริการข้อมูลด้านใด โปรดกรอกแบบสอบถามหน้าเวบไซต์ เพื่อที่จะได้ข้อมูลนำไปปรับปรุงต่อไป ขอบพระคุณค่ะ

สนามสอบและปฏิทินการดำเนินการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 สนามสอบโรงเรียอนุบาลอุบลราชธานี

นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPEOnline ระดับภาค ซึ่งมีจุดที่ตั้ง ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการ ด้านการกำกับ ติดตาม และการสร้างแรงจูงใจ ร่วมทั้งการสนับสนุนศูนย์จังหวัดอีก 7 แห่ง โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 28 มกราคม 25259

วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

ทดสอบข่าวกลุ่มอำนวยการ

เขียนโดย

ทดสอบข่าวกลุ่มอำนวยการทดสอบข่าวกลุ่มอำนวยการทดสอบข่าวกลุ่มอำนวยการ

วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

ทดสอบประกาศข่าวในกลุ่มอำนวยการ

เขียนโดย

ทดสอบประกาศข่าวในกลุ่มอำนวยการทดสอบประกาศข่าวในกลุ่มอำนวยการทดสอบประกาศข่าวในกลุ่มอำนวยการทดสอบประกาศข่าวในกลุ่มอำนวยการทดสอบประกาศข่าวในกลุ่มอำนวยการ

ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 00:00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เขียนโดย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม   ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
   

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 ธันวาคม 2558

หน้าที่ 24 จาก 25

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323