banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:54

กลุ่มนโยบายและแผน ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กลุ่มนโยบายและแผน

       ประคองขวญ
          นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์ 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 
  อณารตน
           นางอุณารัตน์  ลาผ่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

     เนตรหทย
          นางเนตรหทัย   ณรงค์แสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
  ลำพน
             นางลำพูน   พลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
     พรเพญ
           นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วาสนา
           นางวาสนา   มุสิกสาร 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     อมรา
          นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์ 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
          nopic             
             นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
                    ลูกจ้างชั่วคราว
 

 

 

อ่าน 1569 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2559 11:10
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ล่าสุดจาก อุณารัตน์ ลาผ่าน

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323