banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 12:00

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ไพฑรย
       นายไพฑูรย์   ตระการไทย 
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 สทธพร
          นางสิทธิพร  ไขแสง 
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
   ธญยาภทร
       นางธันยาภัทธ์  พัชรปุณยสิทธิ์ 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 สารกา
         นางสาริกา  ชายผา 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   ลาวลยฉว
           นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เพญประภา
     นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   ทศนวรรณ
       นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์
        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ปรยา
          นางปริยา  งามโรจน์
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
        
  nopic
         

 

 

อ่าน 2465 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2559 14:47
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323