banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 12:00

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ไพฑรย
       นายไพฑูรย์   ตระการไทย 
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                  ปฏิบัติหน้าที่

 
 สทธพร
          นางสิทธิพร  ไขแสง 
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
              ปฏิบัติหน้าที่
   ธญยาภทร
       นางธันยาภัทธ์  พัชรปุณยสิทธิ์ 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                    ปฏิบัติหน้าที่
 สารกา
         นางสาริกา  ชายผา 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
             ปฏิบัติหน้าที่
   ลาวลยฉว
           นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                  ปฏิบัติหน้าที่
 เพญประภา
     นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                ปฏิบัติหน้าที่
   ทศนวรรณ
       นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์
        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                    ปฏิบัติหน้าที่
 ปรยา
          นางปริยา  งามโรจน์
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                ปฏิบัติหน้าที่
        
  nopic
         

 

 

อ่าน 3099 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 11:15
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323