banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 12:02

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

 ชมศกด
            นายชุมศักดิ์  ชุมนุม
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
     ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 
พศมย
         นางพิศมัย  สุขรักษา
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  ลดดาวลย
         นางลัดดาวัลย์  บุญรังษี
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อนงคลกษณ
      นางอนงค์ลักษณ์   เกษมทาง
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   

 

 

อ่าน 1513 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2559 15:59
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ล่าสุดจาก อุณารัตน์ ลาผ่าน

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323