banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 12:04

หน่วยตรวจสอบภายใน

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

หน่วยตรวจสอบภายใน

  นนทนา
         นางสาวนันทนา   บัพพคุต
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
         ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 พรทพย
            นางพรทิพย์   ภิญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
  จนทรฉาย
        นางสาวจันทร์ฉาย   สืบวงศ์
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

อ่าน 2326 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2559 16:01
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323